Juridische kennisgeving

Soler Finques Sant Cugat SL (hierna Soler Finques)
B-65181117
Ausiàs maart Vierkant nº 1, 2e 1
08195 Sant Cugat del Vallès
info@solerfinques.com


In overeenstemming met de informatieplicht vervat in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, op De volgende informatie wordt verstrekt: het webdomein is www. solerfinques.com GEBRUIKERS: De toegang tot en / of het gebruik van dit portaal van Soler Finques schrijft de voorwaarde toe van USER, die aanvaardt, van deze toegang en / of gebruik, de algemene gebruiksvoorwaarden die hier worden weergegeven. De bovengenoemde Voorwaarden zullen worden toegepast ongeacht de Algemene Contractuele Voorwaarden die eventueel verplicht kunnen zijn.

GEBRUIK VAN HET PORTAAL: www.solerfinques.com biedt toegang tot een veelheid aan informatie, diensten, programma's of gegevens (vanaf nu "de inhoud") op het internet van Soler Finques of aan haar licentiegevers waartoe de GEBRUIKER toegang heeft. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van de portal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot het register dat nodig was om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. In dit record is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord verstrekken waarvoor hij verantwoordelijk is, waarbij hij zich engageert om het zorgvuldig en vertrouwelijk te gebruiken. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe om de inhoud en diensten (zoals chatdiensten, discussiefora of nieuwsgroepen) die Soler Finques via zijn portaal aanbiedt, maar niet beperkt tot, niet te gebruiken, adequaat te gebruiken. -voor (i) deelnemen aan illegale activiteiten, illegaal of in strijd met de goede trouw en de openbare orde; (ii) het verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografische illegale aard, van een schending van het terrorisme of een aanval op de mensenrechten; (iii) schade toebrengen aan de fysieke en logische systemen van de naam van de maker van de website, zijn leveranciers of derde partijen, om het computervirussennetwerk of andere fysieke of logische systemen te introduceren of te verspreiden die de oorzaak kunnen zijn de bovengenoemde schade; (iv) proberen toegang te krijgen tot, en, indien van toepassing, gebruik te maken van de e-mailaccounts van andere gebruikers en hun berichten aan te passen of te manipuleren. Soler Finques behoudt zich het recht voor om al die opmerkingen en bijdragen die in strijd zijn met het respect voor de waardigheid van de persoon, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch, die jeugd of jeugd, orde of openbare veiligheid schenden in te trekken. of dat, naar zijn mening, niet geschikt zou zijn voor publicatie. In ieder geval is Soler Finques niet verantwoordelijk voor de meningen die de gebruikers via de forums, chats of andere participatiemiddelen hebben gebracht.

cookies Door onze website te gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies; u kunt meer informatie over cookies en het gebruik ervan op onze website vinden in het gedeelte Cookiebeleid. close
Whatsapp